Bezwaar maken op uw WOZ-beschikking? Wacht niet!

Bezwaar maken op uw WOZ-beschikking? Wacht niet!

Heeft u hem al ontvangen? De groene envelop van de gemeente met hierin de WOZ-beschikking van uw woning. In deze blog leggen wij u uit wat een WOZ-beschikking inhoudt, op welke belastingen de hoogte van de WOZ invloed heeft en wat u kunt doen als u bezwaar wilt maken.
26/02/2024

 

Wat is een WOZ-beschikking?

Ieder jaar ontvangen huiseigenaren in Nederland een WOZ-beschikking van hun gemeente. Als verhuurmakelaar in de regio Rotterdam, is de kans groot dat de meeste klanten van Riva Rentals deze in een groene envelop op de deurmat hebben gekregen. Deze beschikking bepaalt de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van de woning, wat invloed heeft op verschillende belastingen en heffingen. Het kan echter voorkomen dat u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde. Gelukkig is het mogelijk om bezwaar te maken. Voor we u uitleggen hoe u bezwaar kunt maken, lichten we graag toe op welke belastingen de hoogte van de WOZ-waarde invloed heeft.

Op welke belastingen heeft de WOZ-waarde invloed?

De WOZ-waarde van een woning wordt gebruikt als referentie voor verschillende belastingen en heffingen in Nederland. Hieronder heeft Riva een aantal van de belangrijkste belastingen waarvoor de WOZ-waarde als basis wordt gebruikt op een rijtje gezet:

1. Onroerendezaakbelasting (OZB)

Gemeenten heffen jaarlijks de OZB-belasting op basis van de WOZ-waarde van een woning of ander onroerend goed. De hoogte van de OZB-belasting wordt bepaald door het percentage van de WOZ-waarde dat door de gemeente wordt vastgesteld.

2. Inkomstenbelasting

Voor woningeigenaren kan de WOZ-waarde van invloed zijn op bepaalde aspecten van de inkomstenbelasting, zoals het eigenwoningforfait. Dit is een bedrag dat wordt opgeteld bij het inkomen van de eigenaar en is gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

3. Rioolheffing

Sommige gemeenten gebruiken de WOZ-waarde als basis voor het bepalen van de rioolheffing die huiseigenaren moeten betalen. In de Gemeente Rotterdam is dit het geval.

4. Waterschapsbelasting

De hoogte van de waterschapsbelasting kan ook worden beïnvloed door de WOZ-waarde van een woning, hoewel de exacte berekeningswijze kan verschillen per waterschap.

Zoals u waarschijnlijk kunt concluderen, kan de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning een hoop financiële gevolgen hebben. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer u in totaal zult afdragen aan bovenstaande belastingen. Om die reden kiezen veel woningeigenaren ervoor om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde die wordt genoemd in de WOZ-beschikking. Lees verder om te zien hoe u dit kunt doen.

Belastingdienst

Zo kunt u bezwaar maken op de WOZ-beschikking

U heeft als woningeigenaar het recht om bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Dit kunt u doen door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente waarin de woning is gelegen. Hier zijn de stappen die normaal gesproken gevolgd worden om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking:

1. Controleer de WOZ-beschikking

Controleer de door u ontvangen WOZ-beschikking zorgvuldig om ervoor te zorgen dat alle gegevens juist zijn weergegeven. Denk hierbij, naast de vastgestelde WOZ-waarde, aan het type woning, de perceelgrootte en andere relevante details.

2. Verzamel bewijsmateriaal

Wanneer u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, verzamel dan bewijsmateriaal om uw standpunt te ondersteunen. Dit kan onder meer recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt, taxatierapporten of andere relevante informatie omvatten.

3. Dien een bezwaarschrift in

Wanneer u besluit om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking, is het belangrijk om te weten dat u binnen zes weken na de datum van de beschikking een bezwaarschrift moet indienen bij de gemeente. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift alle nodige informatie bevat, zodat deze niet afgewezen wordt op kleine foutjes. Denk hierbij aan uw naam, adres, de beschikking waar u bezwaar tegen maakt en de redenen waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde.

4. Behandelingsproces

Nadat het bezwaarschrift is ingediend, zal de gemeente de zaak onderzoeken. Dit kan inhouden dat er om aanvullende informatie wordt gevraagd of dat er een hoorzitting wordt gepland om uw bezwaren te bespreken. Wees bereid om eventuele vragen van de gemeente te beantwoorden en samen te werken tijdens dit proces.

5. Besluit van de gemeente

Uiteindelijk zal de gemeente een besluit nemen over uw bezwaar. Wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt de WOZ-waarde mogelijk aangepast. Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst, kunt u in sommige gevallen beroep aantekenen bij de rechtbank.

Is een lagere WOZ-waarde altijd gunstig?

Na besproken te hebben wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van het verkrijgen van een lagere WOZ-waarde van een woning, lichten wij ook graag toe wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van een hogere WOZ-waarde.

WOZ-waarde en het Woningwaarderingsstelsel

Zoals in bijna iedere Riva blog een keer wordt genoemd, wordt in het Nederlandse huurrecht de maximale huurprijs van een woning bepaald aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel het puntenstelsel genoemd. Verschillende kenmerken van de woning, zoals oppervlakte, voorzieningen en energielabel, leveren punten op. Wanneer de totale score van deze punten onder een bepaald aantal punten blijft, valt de woning onder de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens geeft aan of een woning wel of niet in de vrije sector mag worden verhuurd, wat grote gevolgen kan hebben voor de rendementen op uw verhuurwoning. De hoogte van de vastgestelde liberalisatiegrens verandert voortdurend. Voor het jaar 2024 is de liberalisatiegrens vastgesteld op 148 punten en deze grens dreigt te verhogen gedurende het jaar. Het is daarom van belang om met uw verhuurwoning zo veel mogelijk punten te scoren in het Woningwaarderingsstelsel. Lees hier meer over in deze uitgebreide blog die wij over dit onderwerp hebben geschreven.

Nu zult u zich wellicht afvragen wat de WOZ-waarde van uw woning te maken heeft met het Woningwaarderingsstelsel. Het is belangrijk om te weten dat ook voor de hoogte van de WOZ-waarde van een woning punten worden toegekend in het puntenstelsel. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer punten er verdiend kunnen worden in het Woningwaarderingsstelsel. Een hogere WOZ-waarde kan in sommige gevallen het laatste zetje geven in de richting van verhuren in de vrije sector.

WOZ-waarde en marktwaarde

Er is een logisch verband tussen de hoogte van de WOZ-waarde, de marktwaarde en uiteindelijk de verkoopprijs van een woning. Bij het bepalen van de verkoopprijs van een woning wordt de woning getaxeerd door een taxateur. Net als in het Woningwaarderingsstelsel spelen onder andere de oppervlakte, voorzieningen, het energielabel en de hoogte van de WOZ-waarde een rol in de uitkomst van de taxatie. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de uitkomst van de taxatie van de woning zal zijn. Dit is gunstig, aangezien bij het bepalen van de vraagprijs van een woning rekening gehouden wordt met de hoogte van de taxatie. Wanneer er wordt gekeken naar de marktwaarde van een woning, is een hoge WOZ-waarde dus juist een voordeel.

Verkocht

Daarnaast kunnen kopers tegenwoordig alleen een hypotheek krijgen op basis van de taxatiewaarde van de woning die zij willen kopen. Logischerwijs is het voor de grootste groep woningzoekenden gewenst om het volledige bedrag te mogen financieren. Dit kan alleen wanneer de taxatiewaarde in de buurt ligt van de marktwaarde. Een hoge taxatiewaarde zorgt er om die reden voor dat een woning gunstig in de markt ligt ten opzichte van een woning waarbij een gat is ontstaan tussen de taxatiewaarde en de marktwaarde. Een direct gevolg kan zijn dat een woning met een gunstige taxatiewaarde sneller verkocht wordt. Ook in dit geval is een hoge WOZ-waarde een voordeel.

Advies van Riva

Zoals u in deze blog heeft kunnen lezen, kan het bezwaar maken op de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning grote gevolgen hebben. Zo kan het lager uitvallen van de WOZ-waarde veel kosten schelen op het gebied van belastingen. Daarentegen hebben we u laten zien dat een hogere WOZ-waarde positieve gevolgen kan hebben. Een hogere WOZ-waarde is vooral gunstig vanwege de invloed op het Woningwaarderingsstelsel en de marktwaarde van de woning. Om die reden kunnen we stellen dat een lagere WOZ-waarde vooral gunstig is wanneer een woning ruim boven de liberalisatiegrens ligt, zodat er bespaard kan worden op belastingen. Daar komt bovenop dat dit vooral van toepassing is wanneer u van plan bent om uw woning voor langere tijd te verhuren. Voor woningen die net onder de liberalisatiegrens vallen en die bedoeld zijn om niet voor de lange termijn verhuurd te worden, kan het namelijk juist gunstig zijn om een hogere WOZ-waarde te verkrijgen na het maken van bezwaar.

Kortom, iedere persoonlijke situatie is anders. Riva kijkt en denkt dan ook graag met u mee naar uw persoonlijke situatie om de strategie te bepalen voor uw verhuurwoning(en). Denk hierbij aan een strategie met focus op verhuur voor langere termijn, de mogelijkheid tot verhuren in de vrije sector, of juist focus op verkoop op de korte termijn. Een goed doordachte strategie bepaalt of wij u adviseren om bezwaar te maken op uw WOZ-beschikking.

Contact

Heeft u nog vragen over wat de juiste strategie voor uw persoonlijke situatie is, het bezwaar maken op uw WOZ-beschikking, of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam