De definitieve punten van de wet Goed Verhuurderschap

De definitieve punten van de wet Goed Verhuurderschap

Eerder hebben wij een blog geschreven over het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Inmiddels is sinds 1 juli 2023 de wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. De Nederlandse overheid stelt u als verhuurder verantwoordelijk voor een veilige en comfortabele woonsituatie van uw huurder. Met de wet Goed Verhuurderschap is dit een wettelijke verantwoordelijkheid. Lees in onderstaande blog in een aantal punten wat deze wet inhoudt aan waar u zich al verhuurder aan moet houden.
21/07/2023

Wat houdt een goede verhuurder zijn in?

Een goede verhuurder zorgt ervoor dat de huurder een veilige en comfortabele woonomgeving heeft. Dit houdt in dat de verhuurder zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid en zich houdt aan de wettelijke verplichtingen die bij het verhuren van een woning of pand horen. Bovendien is respectvol omgaan met huurders essentieel om een goede verhuurder te zijn, waarbij men rekening houdt met de behoeften en belangen van de huurder.

Wet Goed Verhuurderschap

Om te waarborgen dat de eerder genoemde verhuurpraktijken worden gehandhaafd, is het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap voorgesteld. Op dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap aangenomen. Volgens de uitleg van de Eerste Kamer zorgt dit wetsvoorstel ervoor dat gemeenten meer bevoegdheden hebben om huurders te beschermen tegen onrechtmatigheden bij het huren van woongelegenheden of accommodaties.

Wij willen u graag informeren over deze nieuwe vereisten bij het verhuren van woning(en). Indien u klant bent van Riva of voornemens bent gebruik te maken van onze dienstverlening, dan u kunt u ervanuit gaan dat wij (potentiële) huurders werven en selecteren conform de huidige wet- en regelgeving. Lees hieronder de 7 punten die van belang zijn voor goed verhuurderschap.

Niet discrimineren tijdens de selectieprocedure

Voorkom discriminatie van potentiële huurders tijdens het selectieproces. Dit zijn een aantal stappen om discriminatie te kunnen waarborgen:

  1. Wees open en eerlijk over uw selectieprocedure. Maak gebruik van objectieve criteria bij het aanbieden van woonruimte en communiceer deze.
  2. Geef een motivatie aan een afgewezen kandidaat-huurders voor uw keuze.
  3. Zorg er als verhuurder, verhuurbemiddelaar of beheerder voor dat uw werkwijze helder en toegankelijk is voor iedereen. Het voorkomen van discriminatie in huisvesting moet hier onderdeel van zijn.

Werk met een schriftelijke huurovereenkomst

Het is niet meer toegestaan om mondelinge afspraken te maken tussen verhuurder en huurder. Werk altijd met een schriftelijke huurovereenkomst en zorg dat alle gemaakte afspraken hierin zijn opgenomen. Alleen deze overeenkomst is rechtsgeldig.

Vraag een waarborgsom van maximaal 2 maanden huur

Er mag geen waarborgsom meer worden gevraagd die hoger is dan twee maanden huur. Ook moet deze waarborgsom binnen veertien dagen na het einde van de huurovereenkomst worden teruggestort. Dit is tenzij de huurder nog openstaande huur, energiekosten of servicekosten moet betalen. Dit is ook het geval wanneer de huurder schade heeft aangericht aan de woning. In al deze gevallen bent u verplicht de waarborgsom binnen dertig dagen na aftrek van de kosten terug te betalen. Hier zult u als verhuurder een kostenoverzicht bij moeten aanleveren.

Informeer de huurder goed

Zorg ervoor dat de huurder op de hoogte is van de volgende zaken:

  1. De rechten en plichten van de huurder, indien deze niet uitdrukkelijk in de huurovereenkomst staan vermeld.
  2. De contactgegevens van de beheerder.
  3. De servicekosten die de huurder moet betalen, inclusief een jaarlijkse specificatie van deze kosten.
  4. De contactgegevens van het gemeentelijke meldpunt waar de huurder klachten kan melden over ongewenst verhuurgedrag. De gemeente Rotterdam stelt een meldpunt in waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze ongewenst gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars. Het meldpunt is een aanvulling op het al bestaande loket Goed Huren en Verhuren en het antidiscriminatie meldpunt. Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Als zij dat niet doen, kan een huurder dit melden.
  5. De procedure en termijn voor de terugbetaling van de waarborgsom.

Bij het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst, dient u deze informatie rechtstreeks in de huurovereenkomst op te nemen. In het geval van een bestaande huurovereenkomst, dient u uw huurder afzonderlijk over deze punten te informeren vóór 1 juli 2024. Zorg ervoor dat uw huurders u of uw tussenpersoon kunnen bereiken voor vragen of klachten van uw huurders. Breng uw huurders ook tijdig op de hoogte van eventuele veranderingen of reparaties aan de woning.

Niet intimideren

Volgens de nieuwe wet Goed Verhuurderschap is absoluut onacceptabel om de huurder op welke manier dan ook te intimideren. Voorbeelden van intimidatie zijn volgens deze wet het opleggen van oneerlijke kosten, het gebruik van verbaal geweld, zonder toestemming de huurwoning betreden, het lastigvallen van de huurder en dreigen met het beëindigen van de huurovereenkomst.

Houdt u aan de regels rondom servicekosten

Zorg ervoor dat u zich strikt aan de wettelijke voorschriften houdt op het gebied van servicekosten. Dit houdt in dat u alleen de servicekosten in rekening brengt die wettelijk gezien verhaald kunnen worden op de huurder. Het is niet toegestaan om zomaar het servicekostenoverschot aan te passen en u moet jaarlijks een overzicht van de servicekosten verstrekken aan de huurder.

De definitieve punten van de wet Goed Verhuurderschap 2

Wat kan Riva Rentals hierin voor u betekenen?

Als het goed is, hebben wij u inmiddels iets meer duidelijk kunnen maken over wat de wet Goed Verhuurderschap voor u als verhuurder inhoudt. Ook wij kunnen hierin iets voor u betekenen en dat heeft te maken met het soort pakket waar u als verhuurder voor kiest. Lees in deze blog over de mogelijkheden voor u als verhuurder en lees hoe wij alle punten uit de wet Goed Verhuurderschap voor u uit handen kunnen nemen.

Contact

Heeft u nog vragen over de wet Goed Verhuurderschap, of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam