Het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap en hoe de Gemeente Rotterdam deze invult

Het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap en hoe de Gemeente Rotterdam deze invult

Als verhuurder heeft u de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw huurder een veilige en comfortabele woonsituatie heeft. Het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap houdt kort gezegd in dat deze manier van verhuren wettelijk wordt vastgelegd. Lees in onderstaande blog over dit wetsvoorstel en hoe de Gemeente Rotterdam deze van plan is in te vullen.
07/05/2023

Een goede verhuurder zijn

Een goede verhuurder zijn houdt in dat de verhuurder, binnen zijn of haar kunnen, verantwoordelijkheid neemt voor de woonsituatie van de huurder. De belangrijkste punten zijn hierbij dat de huurder zich in een veilige en comfortabele woonsituatie bevindt. Daarnaast hoort een verhuurder zich te houden aan de wettelijke verplichtingen die bij het verhuren van een woning of pand komen kijken. Het respectvol omgaan met huurders is ook een onmisbaar punt bij het zijn van een goede verhuurder.

Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap

Om ervoor te zorgen dat bovenstaande manier van verhuren wordt nageleefd, is er een wetsvoorstel Goed Verhuurderschap gedaan. Op dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap aangenomen. In hun eigen woorden zou het wetsvoorstel gemeenten meer mogelijkheden moeten geven om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Zo komen er bijvoorbeeld extra eisen op het gebied van onderhoud van de huurwoningen en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen. Ook komt er een meldpunt waar melding kan worden gedaan van verhuurders die zich niet aan deze regels houden. De verwachting is dat de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2023 zal plaatsvinden.

De wet Goed Verhuurderschap en de Gemeente Rotterdam

Aangezien er op dit moment nog sprake is van een wetsvoorstel, is het niet volledig duidelijk hoe de desbetreffende gemeenten de wet Goed Verhuurderschap zullen invullen. Riva Rentals heeft voor u, de verhuurder, uitgezocht hoe deze wet eruit kan komen te zien binnen de Gemeente Rotterdam.

Huurprijzen

Als verhuurder bent u verplicht om een redelijke huurprijs te vragen voor uw woning. Dit betekent dat de huurprijs in verhouding moet staan tot de kwaliteit en de grootte van de woning. In de Gemeente Rotterdam is er sprake van een maximale huurprijs voor woningen die niet in de vrije sector vallen. Lees hier verder over het puntenstelsel en of uw woning in de vrije sector valt of niet.

Waarborgsom

In het wetsvoorstel wordt aandacht besteed aan de hoogte van de waarborgsom en de terugbetaling hiervan. De hoogte van de waarborgsom mag in dit geval maximaal 2 maanden kale huur zijn. Daarnaast moet die waarborgsom uiterlijk binnen 2 weken na de beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald aan de huurder. Er zijn uitzonderingen die gelden voor dit terugbetalingstermijn. Lees hier meer over welke punten wettelijk gezien kunnen worden meegenomen in de waarborgsom en de terugbetaling hiervan.

Opkoopbescherming

De Gemeente Rotterdam spreekt zich uit over de woningmarkt die in onze gemeente uit balans is. Om gelijke kansen op de woningmarkt te kunnen bieden, is hier de regeling opkoopbescherming ingevoerd. In het kort betekent dit dat een woning kopen voor verhuur alleen onder strenge voorwaarden mag, in 16 wijken in Rotterdam. Meer informatie over de opkoopbescherming leest u op de pagina Opkoopbescherming.

Onderhoud en reparaties

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparaties van uw woning. Dit betekent dat u gebreken en defecten in de woning zo snel mogelijk moet verhelpen. Zorg er ook voor dat de woning in goede staat verkeert voordat u deze verhuurt. Houd er rekening mee dat de Gemeente Rotterdam van plan is om regelmatig controles uit te voeren op de kwaliteit van huurwoningen.

Zoals u wellicht weet, begeleidt Riva complete verbouwingen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en nemen het gehele proces voor u uit handen. Lees hier verder en neem gerust contact met ons op.

Communicatie

Goede communicatie met uw huurders is van groot belang. Zorg ervoor dat u bereikbaar bent voor vragen of klachten van uw huurders. Houd uw huurders ook op de hoogte van eventuele veranderingen of reparaties aan de woning.

Huurcontracten

Een goed huurcontract is essentieel voor goed verhuurderschap. De Gemeente Rotterdam wijst verhuurders erop dat het huurcontract alle belangrijke informatie moet bevatten. Denk hierbij aan de huurprijs, de duur van het contract, de opzegtermijn en de regels met betrekking tot huisregels.

Huurbescherming

In Nederland worden huurders beschermd door huurbescherming. Dit betekent onder andere dat de verhuurder niet zonder reden het huurcontract kan opzeggen. Wanneer de verhuurder het huurcontract wilt beëindigen, moet deze zich houden aan wettelijke regels.

Vergunningen

Iedere verhuurder in de Gemeente Rotterdam moet op de hoogte zijn van de vergunningen die nodig zijn voor het verhuren van een woning in Rotterdam. Denk hierbij aan een huisvestingsvergunning of de vergunning voor kamerverhuur.

Discriminatie

Volgens de Gemeente Rotterdam ontkomt ook de woningmarkt niet aan een vorm van discriminatie. Naar eigen zeggen zou het risico op discriminatie groter zijn bij particuliere verhuurders. De Gemeente Rotterdam wijst verhuurders erop dat discriminatie bij wet verboden is en dat hierop wordt toegezien.

Meldpunt

De Gemeente Rotterdam geeft aan dat er een speciaal meldpunt komt waar melding kan worden gedaan van verhuurders die zich niet aan de regels houden. Dit betekent dus ook dat huurders naar een meldpunt kunnen gaan wanneer zij van mening zijn dat de verhuurder zich niet aan de regels houdt. Meldingen kunnen leiden tot controles en eventuele boetes en ontzeggingen.

Wat kan deze regeling voor u als verhuurder betekenen?

Wat betekenen al deze regels voor de verhuurder? In principe is het in dit geval niet anders dan bij andere wetten. Zo lang men zich houdt aan de regels en eisen van de overheid, zullen er geen problemen ontstaan. Echter kunnen extra regels en wetten ervoor kunnen zorgen dat u als verhuurder niet meer over de juiste informatie beschikt omtrent verhuren. Het is daarom belangrijk dat u zich goed inleest over wat voor u van toepassing is. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2023 plaatsvinden. Het is daarom van belang om u in te lezen en waar nodig te laten informeren, zodat u kan bijdragen aan goed verhuurderschap.

Contact

Heeft u nog vragen over wat het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam