Wat is een diplomatenclausule?

Wat is een diplomatenclausule?

De diplomatenclausule, een term die u wellicht bekend voorkomt, is een bepaling in een huurcontract en biedt verhuurders en huurders een mate van flexibiliteit. Maar wat houdt deze clausule precies in en waarom is het zo belangrijk om er bekend mee te zijn? In deze blog duiken we dieper in op de diplomatenclausule en ontdek wat deze clausule kan betekenen voor u als verhuurder.
05/03/2024

Wat is het doel van de diplomatenclausule?

Om goed te kunnen begrijpen hoe een diplomatenclausule invloed heeft op een huurcontract, is het van belang om te weten wat een diplomatenclausule inhoudt en wat het doel van deze clausule is. Een diplomatenclausule is een specifieke bepaling in een huurcontract die de huurder of de verhuurder de mogelijkheid biedt om het huurcontract voortijdig te beëindigen in bepaalde omstandigheden. Deze clausule is met name bedoeld voor huurders of verhuurders die vanwege hun werk in het buitenland verblijven en mogelijk op korte termijn moeten verhuizen vanwege veranderingen in hun professionele situatie.

Vliegtuig Rotterdam Airport 

De diplomatenclausule is in eerste instantie het leven geroepen om huurders, met name expats en diplomaten, flexibiliteit te bieden bij het huren van een woning. Gezien het feit dat hun verblijfsduur in een bepaald land vaak afhankelijk is van werk of een diplomatieke opdracht, kan het voorkomen dat expats hun huurcontract voortijdig moeten beëindigen. De diplomatenclausule stelt hen in staat om dit te doen zonder vast te zitten aan langlopende huurverplichtingen.

Echter, kan de diplomatenclausule ook namens de verhuurder worden ingezet bij het aangaan van een huurcontract. Ook in dit geval biedt de diplomatenclausule voordelen en dus is het van belang om onderscheid te maken tussen de diplomatenclausule voor huurders en de diplomatenclausule voor verhuurders.

Diplomatenclausule voor huurders

Als dé verhuurmakelaar van Rotterdam, is een groot deel van de huurders van Riva Rentals expat. Een expat, afgeleid van het Engelse woord "expatriate", verwijst naar een persoon die tijdelijk of permanent buiten zijn of haar eigen land woont en werkt. Vaak worden expats naar het buitenland gestuurd door hun werkgever om te werken aan een project, een vestiging op te zetten, of om specifieke expertise te bieden. Lees hier meer over in deze blog. In veel gevallen wordt de huisvesting van een expat gefinancierd door het bedrijf waar de expat werkzaam is. Zoals u kunt begrijpen, is het om die reden voor zowel het bedrijf als voor de expat van belang dat er enige flexibiliteit mogelijk is binnen het huurcontract. Om die reden is het voor veel bedrijven een must dat er een diplomatenclausule wordt opgenomen in het huurcontract. Door middel van het inzetten van de diplomatenclausule kan worden voorkomen dat de expat vastzit aan langdurige verplichtingen van een huurcontract. Dit biedt flexibiliteit en voorkomt onnodige huurkosten.

Diplomatenclausule voor verhuurders

De diplomatenclausule is niet alleen relevant voor huurders, maar ook voor verhuurders. In het geval van een verhuurder wordt dit gezien als een vorm van tussenhuur. In deze context houdt de diplomatenclausule voor de verhuurder in dat de woning tijdelijk wordt verhuurd, aangezien de eigenaar van plan is de woning zelf te gaan bewonen aan het einde van het contract. Dit is een vorm van tijdelijke verhuur (tussenhuur) en biedt dus de bijbehorende flexibiliteit voor de verhuurder.

Deze specifieke clausule voor tussenhuur is alleen geldig indien de huurovereenkomst expliciet vermeldt dat de huur eindigt op de afgesproken datum. Daarbij moet worden aangegeven dat de reden voor de tijdelijke verhuur is dat de eigenaar van plan is om zelf in de woning te gaan wonen.

De diplomatenclausule in het huurcontract

Een diplomatenclausule wordt toegevoegd aan een huurcontract door deze expliciet op te nemen in de contractvoorwaarden. Dit gebeurt tijdens het opstellen van het huurcontract, waarbij zowel de verhuurder als de huurder akkoord gaan met de specifieke bepalingen van de clausule. Hierbij is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de tijdelijke aard van de verhuur en de voorwaarden voor beëindiging van het huurcontract. Het opstellen van het huurcontract doet Riva voor u. In overleg kunnen de voorwaarden worden bepaald en zullen onze makelaars ervoor zorgen dat deze worden vastgelegd in de contractvoorwaarden.

Huurcontract

Is de diplomatenclausule van toegevoegde waarde voor u als verhuurder?

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat het Wetsvoorstel vaste huurcontracten in 2023 is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De Wet vaste huurcontracten heeft als hoofddoel huurders beter te beschermen en zal van kracht worden op 1 juli 2024. Het kernpunt van deze wet is dat het, met enkele uitzonderingen daargelaten, niet langer is toegestaan om huurovereenkomsten voor beperkte duur aan te gaan. Hier heeft Riva eerder een uitgebreide blog over geschreven, lees de gehele blog via deze link. Het niet meer aan mogen gaan van tijdelijke huurcontracten is voor sommige verhuurders niet wenselijk. Gelukkig zijn er verschillende uitzonderingen opgenomen in de Wet vaste huurcontracten, en de diplomatenclausule is er hier indirect een van. Het toevoegen van een diplomatenclausule aan een huurcontract geeft u als verhuurder namelijk alsnog de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur. Op deze manier kunt u altijd weer zelf gebruik maken van de woning indien nodig.

Contact

Heeft u nog vragen over wat een diplomatenclausule voor u kan betekenen, of is er iets anders waar wij u mee kunnen helpen?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@rivarentals.com.

Haal meer uit uw vastgoed
met de noº1 verhuurmakelaar
in de regio Rotterdam

Ik wil verhuren